“Art in the City”

Duration: 10 Sep – 14 Sep 2014
Venue: B3,K11 Art Mall, No. 300 Huaihai Middle Road, Huangpu District, Shanghai
Artist: Hu Zi, LIU Ren, MA Jianfeng, QU Fengguo, SU Chang, ZAKA, ZHANG Ruyi, ZHANG Yunyao