“2014 Art Asia”

Duration: 5 June – 8 June 2014
Venue: Long Museum West Bund, 3398 Longteng Avenue, Xuhui District, Shanghai
Artists: HU Zi, MA Jianfeng, QU Fengguo, SU Chang, ZAKA, ZHANG Ruyi, ZHANG Yunyao